top of page

Pērkonzirgi ir vieta, kur satikt savu savvaļniecisko pusi. Mūsu misija ir cilvēku savest ar dabu, jebkādā tās formā - ar mežu, kokiem, lapām, varbūt pļavu, zirgu, suni vai kaķi, bet iedot iespēju pēkšņi būt citā pasaulē, kur viss dzīvais savā radošajā haosā džinkst apkārt un mūžīgi plūst savu dabas dzīves ciklu. Dot iespēju pabūt mierā un mežā, iegūt zināšanas un iepazīt Latvijas dabu, radoši izpausties. Mēs gribam rādīt, kas ir daba un kāda tā ir, tik nepieradināta un dažreiz nekārtīga, citur atkal sakārtojusi kaut ko perfektās formās, viss ar jēgu un kādu mērķi, nekas nenotiek tāpat vien.

daba
zirgi un dzīvnieki
zināšanas

Daba un dabas aizsardzība ir viena no galvenajām vērtībām - mācīties no un par dabu, saudzēt, izprast, nodot zināšanas citiem, baudīt un cienīt dabu un planētu.

Tas nozīmē arī maksimāli dabai draudzīgus risinājumus, saprātīgu resursu izmantošanu, ilgtspējīgu saimniekošanu un vēlmi attīstīties balansā ar dabu

Zirgi, zirgi un zirgi, bet ne tikai. Dzīvnieki arī vispārīgi. Pie mums visas dzīves būtnes ir vienlīdzīgas, cik nu spējam, cenšamies izprast, saprast, būt kopā, un stāstam, ka dzīvnieki nav cilvēku kalpi vai sportisko ambīciju apmierinājums, bet gan draugi.

Šobrīd gan Pērkonzirgos zirgi vairs nav sastopami, bet tā ir mūsu neatņemama sastāvdaļa un ļoti labprāt dalamies ar savu pieredzi par zirgiem.

Nodot zināšanas par dabu, par dzīvniekiem, veidot vietu, kur dot to citiem, pieaicināt dažādu jomu profesionāļus, veidot meistarklases un dažādus izzinošus pasākumus.

Esam sākuši ar MEŽĀ SKOLAS nodarbībām, bet plāni kā sēnes aug, un strādājam, lai ik mēnesi būtu pieejamas jaunas un interesantas lietas, ko mācīties

daba - Dzīvnieki - piedzīvojumi
bottom of page