top of page

AR CIEŅU IZTURĒTIES PRET MEŽU UN DABU - KOKUS NELAUZT, NEDEDZINĀT, NEVĀKT ESOŠOS OBJEKTUS / LIELOS KRITUŠOS KOKUS - TĀS KĀDAM IR MĀJAS. ATSTĀJ VISU TĀ, KĀ TO ATRADI.

NOĪRĒTAJĀ VIGVAMĀ VAR ATRASTIES TIKAI PIETEIKTO CILVĒKU SKAITS.

PĒRKONZIRGU DZĪVNIEKUS - SUŅUS, KAĶUS, ZIRGUS - NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBAROT. NE AR KO. PAT, JA ĻOTI PRASA. NĒ.

Ieet netālu esošajos zirgu aplokos un samīļot zirgus atļauts tikai personāla klātbūtnē. Aploks ir aprīkots ar elektrisko ganu, kas var dot strāvas triecienu.

Respektēt dabu un savvaļas dzīvniekus, to mieru un ceļus.

ATKRITUMUS IZMEST TIEM PAREDZĒTAJĀS VIETĀS, dedzināmos atkritumus drīkst sadedzināt.

UGUNSKURUS kurināt tam paredzētajās vietās.

AR CIEŅU IZTURĒTIES PRET KEMPINGA UN VIGVAMU EKIPĒJUMU. UGUNSKURUS KURINĀT TIKAI TAM PAREDZĒTAJĀS VIETĀS.

Uguni neatstāt bez uzraudzības, pat svecītes nē.

PAR VISĀM NEPIECIEŠAMĪBĀM - ZVANĪT !


Noteikumi stājas spēkā atrodoties Pērkonzirgu teritorijā un veicot rezervāciju Jūs apstiprinat to ievērošanu un uzņematies atbildību par savā rezervācijā ietvertajiem cilvēkiem un sevi, esat informēti par vigvamu atrašanās vietu reljefainā apvidū un upes krastā.

 

Personālam ir tiesības izraidīt viesus un pieprasīt kompensēt nodarītos zaudējumus noteikumu neievērošanas gadījumā.

VIGVAMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

TĀ KĀ KATRA VIGVAMA LOKĀCIJA IR UPES KRASTĀ UN AR RELJEFU - KRAUJA, NOGĀZE, ŪDENS, KOKI, IESPĒJAMI DAŽĀDI LAIKA APSTĀKĻI UN TO RADĪTĀS SEKAS

UZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR SEVI

NOTEIKUMI STĀJAS SPĒKĀ ierodoties un ATRODOTIES PĒRKONZIRGU TERITORIJĀ
atrodoties pērkonzirgu terotorijā atbildību par sevi un savām darbībām uzņemas katrs pats.

bottom of page